राष्ट्रीय

अखिल भारतीय बलाई महासभा राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय कार्यकारणी घोषित

चार राज्यस्तरीय समाज संघटनांचे महासभेत विलनीकरण उदयपूर प्रजामंच,12/2/2019 देशस्तरावरील अखिल भारतीय बलाई महासभाची विशेष सभा

देशात २७७ पैकी राज्यात १६ बनावट व बोगस अभियांत्रिकी महाविद्यालये

दिल्ली प्रजामंच,3/8/2018  देशात एकूण २७७ बनावट व बोगस अभियांत्रिकी महाविद्यालये असून त्यांतील ६६ दिल्लीत आहेत,

संपूर्ण