बातम्या

धारणी वन वर्तुळात लाखोचा भ्रष्ट्राचार?,खोटे गुन्हे दाखल करून दबाव आणण्याचा कट...

अधिकाऱ्याच्या वानर उडीने सर्व माहिती गुलदस्त्यात धारणी प्रजामंच विशेष,२१/०४/२०२१ मेळघाट प्रादेशिक वन विभाग परतवाडा अंतर्गत येणाऱ्या धारणी वन परिक्षेत्रातील धारणी वर्तुळात वन विभागाव्दरे करण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये...

राजकीय

HOLIDAY RECIPES

EVEN MORE NEWS

WhatsApp Chat
Send via WhatsApp